Zodebemesten
Voor het zodebemesten maken wij gebruik van een tweetal Vervaet’s uitgerust met een Vredo 9,10 meter bemester. Voor de verder van huis liggende percelen beschikken wij over twee Schuitemaker spreidas-tanks met een inhoud van 22 m³.

Bouwland bemesten
Voor het bouwland bemesten maken wij gebruik van een Vervaet plus een tweetal Schuitemaker spreidas-tanks en een Veenhuis 24 m³ bemestertank. Deze zijn allemaal uitgerust met een 6 meter bouwland bemester.

Tussenopslag
Als tussenopslag hebben wij drie containers van 45 m³ ter beschikking voor bijvoorbeeld mestaanwending met vrachtauto’s of transportanks.

Vaste mest
Voor het verspreiden van vast mest, compost en Bokashi beschikken wij over twee Gilibert mestverspreiders.